Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Ostale vijesti

Planinarsko društvo “Husni” iz Đurmanca u svibnju je na dva dana organiziralo zahtjevno planinarenje na Biokovo. Planinari su “naoružani” strpljenjem,Vidi više

REPUBLIKA HRVATSKAKRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJAOPĆINA ĐURMANECOPĆINSKO VIJEĆE KLASA:024-01/22-01/0003URBROJ:2140-11-22-1Đurmanec, 3.lipnja 2022. Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đurmanec (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorskeVidi više

Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Đurmanec za 2022. godinu i iskazane potrebe na terenu, temeljem objavljena dva javna natječajaVidi više

Na poveznici možete preuzeti poziv za održavanje radionica za izradu lokalne razvojne strategije LAG-a “Zeleni bregi” (2023. – 2027.) PozivVidi više

Na poveznicma možete preuzeti poziv za dostavu ponuda za radove na sanaciji udarnih rupa i oštećenja na asfaltiranim cestama naVidi više