Radovi na području općine

Ovih dana započelo se sa radovima na daljnjem uređenju igrališta u Goričanovcu, nastavljeno je sa pripremnim radovima na uređenju podloge, kako bi se igralište pripremilo za asfaltiranje.Kod Područne škole Putkovec Općina Đurmanec je na inicijativu OŠ Đurmanec i roditelja dala postaviti zaštitnu ogradu na ulazu u zgradu škole te na prostoru pokraj škole, čime se je konačno riješio problem sigurnosti izlaska djece iz škole zbog blizine ceste.
[08.05.2015]