DODIJELJENE POMOĆI UČENICIMA za šk. god. 2008/09.

RED. BR.

    IME  I  PREZIME

ADRESA

 BODOVI

        1. 

 Emina Muminović

Hromec 80

             130

        2.

 Maja Hruševar

Prigorje 86

             123

        3.

 Martina Belošević

Đurmanec 10

             120

        4.

 Ivana Mužar

Goričanovec 42

             120

        5.

 Patricija Belošević

Podbrezovica 27

             110

        6.

 Dragan Belošević

Podbrezovica 20

             110

        7.

 Nikola Belošević

Goričanovec 1a

             110

        8.

 Damjan Ričko

Donji Macelj 128a

             110

        9.

 Maja Pavić

Donji Macelj 29a

             110

       10.

 Jelena Fišer

Đurmanec 239

             105

       11.

 Marko Belošević

Podbrezovica 37a

             103

       12.

 Tamara Vincelj

Lukovčak 46

             103

       13.

 Martina Vešligaj

Putkovec 1

             103

       14.

 Kristijan Očko

Hromec 123

             100

       15.

 Valentina Cesarec

Hlevnica 16

             100

       16.

 Vlatko Leljak

Đurmanec 1a

              94

       17.

 Nenad Krsnik

Putkovec 27

              90

       18.

 Jelena Mužar

Goričanovec 48

              90

       19.

 Jurica Belošević

Podbrezovica 13

              90

       20.

 Mateja Petrak

Putkovec 71

              85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODIJELJENE POMOĆI STUDENTIMA za šk. god. 2008/09.

 

 

RED. BR.

     IME I PREZIME

       ADRESA

       BODOVI

        1.

 Marina Hmelina

Prigorje 119

              120

        2.

 Melita Tkalčević

Đurmanec 241

              120

        3.

 Miroslav Pracaić

Donji Macelj 36

              118

        4.

 Ivana Varjačić

Podbrezovica 66

              113

        5.

 Slavko Bukvić

Donji Macelj 103

              110

        6.

 Ivana Mužar

Goričanovec 73

              110

        7.

 Jasmina Pavić

Lukovčak 65a

                94

        8.

 Tatjana Đebro

Hromec 36

                93

        9.

 Maja Belošević

Đurmanec 153

                91

       10.

 Suzana Gretić

Putkovec 32

                90

       11.

 Tanja Klasić

Hlevnica 10

                90

       12.

 Suzana Smiljanec

Gornji Macelj 58

                90

       13.

 Viktorija Ovčar

Gornji Macelj 55

                84

       14.

 Marko Fruk

Donji Macelj 131

                83

       15.

 Marija Rodić

Hromec 5

                73

 

 

 

 

 

 

 

POMOĆI NISU DODIJELJENE OVIM STUDENTIMA

 

 RED. BR.

  IME I PREZIME

      ADRESA

 BODOVI

         1.

 Mateja Belošević

 Đurmanec 153

  81*

         2.

 Marko Koprivnjak

 Zag. Koprivnica 10

70

         3.

 Martina Ovčar

 Gornji Macelj 55

64

         4.

 Mateja Horvat

 Ravninsko 43

63

         5.

 Mateja Vincelj

 Ravninsko 94

60

         6.

 Sanja Ranogajec

 Đurmanec 205

60

         7.

 Dario Toplak

 Prigorje 69

50

         8.

 Andrej Pavić

 Podbrezovica 33

43

         9.

 Mateja Leljak

 Zag. Koprivnica 9

43

        10.

 Natalija Pavić

 Podbrezovica 33

33

        11.

 Maja Vincelj

 Đurmanec 227

30

        12.

 Danijel Makar

 Prigorje 114

20

        13.

 Denis Petek

 Đurmanec 69a

5

        14.

 Darko Klasić

 Donji Macelj 34a

-

 

* pomoć dobila sestra;

 

 

 

POMOĆI NISU DODIJELJENE OVIM UČENICIMA

 

 RED. BR.

   IME I PREZIME

     ADRESA

       BODOVI

         1.

 Mario Hmelina

Prigorje 119

               120*

         2.

 Nikolina Hruševar

Prigorje 86

               113*

         3.

 Mirjana Mužar

Goričanovec 42

               115*

         4.

 Tihana Vincelj

Lukovčak 46

                98*

         5.

 Tina Pavić

Donji Macelj 29a

                85*

         6.

 Krunoslav Janžek

Ravninsko 64

                83

         7.

 Katarina Vlahović

Donji Macelj 49a

                80

         8.

 Marija Klasić

Hlevnica 10

                80

         9.

 Miljenko Peček

Goričanovec 10

                80

        10.

 Željko Ovčar

Gornji Macelj 55

                74

        11.

 Marko Rodić

Hromec 5

                73

        12.

 Tomislav Horvat

Đurmanec 74

                45

        13.

 Tanja Vrhovski

Prigorje 100

                30

        14.

 Nikolina Cvilko

Podbrezovica 36

                23

        15.

 Tomislav Peček

Goričanovec 72

                15

        16.

 Marko Pavić

Lukovčak 11

                 -

        17.

 Marijana Krsnik

Hlevnica 17

                 -

 

* pomoć dobio/-la brat ili sestra;