Općina Đurmanec Općina Đurmanec

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec

16. srpnja 2021. Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-05/21-01/0007
URBROJ:2140/02-01-21-1
Đurmanec, 15. srpnja 2021.

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đurmanec (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 15/21) sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đurmanec za

dan 22. srpnja 2021. godine, (četvrtak) u 19,30 sati.

Sjednica će se održati u društvenim prostorijama u prostorijama Osnovne škole Đurmanec, a za istu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

U privitku detaljnije

Sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec 22. srpnja 2021. (pdf).