Općina Đurmanec Općina Đurmanec

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec

21. veljače 2020. Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-05/20-01/0001
URBROJ:2140/02-01-20-1
Đurmanec, 21. veljače 2020.

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đurmanec (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 8/13, 6/14 i 7/18) sazivam 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đurmanec za

dan 27. veljače 2020. godine, (četvrtak) u 19,30 sati.

Sjednica će se održati u Općinskoj vijećnici Općine Đurmanec, a za istu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

U privitku detaljnije

 Sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec