Općina Đurmanec Općina Đurmanec

23. sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec

27. svibnja 2020. Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-05/20-01/0006
URBROJ:2140/02-01-20-1
Đurmanec, 27. svibnja 2020.

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đurmanec (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 8/13, 6/14 i 7/18) sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đurmanec za

dan 03. lipnja 2020. godine, (srijeda).

Sjednica će se održati u prostorijama Osnovne škole Đurmanec u Đurmancu, a za istu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

U privitku detaljnije

 Sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec