Općina Đurmanec Općina Đurmanec

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec

17. prosinca 2020. Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-05/20-01/0010
URBROJ:2140/02-01-20-1
Đurmanec, 11. prosinca 2020.

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đurmanec (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 8/13, 6/14, 7/18 i 5/20) sazivam 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đurmanec za

dan 23. prosinca 2020. godine, (srijeda) u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u društvenim prostorijama u prostorijama Osnovne škole Đurmanec, a za istu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

U privitku detaljnije

 Sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec