Općina Đurmanec Općina Đurmanec

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec

22. ožujka 2021. Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-05/21-01/0002
URBROJ:2140/02-01-21-1
Đurmanec, 18.ožujka 2021.

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đurmanec (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 8/13, 6/14, 7/18 i 5/20) sazivam 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đurmanec za

dan 25. ožujka 2021. godine, (četvrtak) u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u društvenim prostorijama u prostorijama Osnovne škole Đurmanec, a za istu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

U privitku detaljnije

Sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec 25. ožujka 2021. (pdf).