Općina Đurmanec Općina Đurmanec

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec

12. listopada 2021. Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-05/21-01/0010
URBROJ:2140/02-01-21-1
Đurmanec, 12. listopada 2021.

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đurmanec (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 15/21) sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đurmanec za

dan 21. listopada 2021. godine (četvrtak) u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u društvenim prostorijama u prostorijama Dječjeg vrtića Đurmanec, a za istu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

U privitku detaljnije

Sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec 21. listopada 2021. (pdf).