Općina Đurmanec Općina Đurmanec

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec

18. ožujka 2022. Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:024-01/22-01/0003
URBROJ:2140-11-22-1
Đurmanec, 15. ožujka 2022.

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đurmanec (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 15/21) sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đurmanec za

dan 21. ožujka 2022. godine, (ponedjeljak) u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u društvenim prostorijama u prostorijama Dječjeg vrtića Đurmanec, a za istu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

U privitku detaljnije

Sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec 21. ožujka 2022. (pdf).