Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Autor: admin

OBAVIJEST VLASNICIMA TRAKTORA

Obavijesti

U ORGANIZACIJI STANICE ZA TEHNIČKI PREGLED KRAPINA I LOKALNOG OSIGURANJA, SUKLADNO USTALJENOJ PRAKSI ORGANIZIRATI ĆE SE AKCIJA TEHNIČKIH PREGLEDA TRAKTORA, U SLJEDEĆEM TERMINU:

ĐURMANEC, 12. 05. 2020. g. od 08:00-17:00 SATI NA STAROM IGRALIŠTU U CENTRU ĐURMANCA


MOLE SE VLASNICI TRAKTORA DA PRILIKOM DOLASKA NA MJESTO ODRŽAVANJA TEHNIČKOG PPREGLEDA OBAVEZNO NOSE ZAŠTITNE MASKE, DA SE PRIDRŽAVAJU MJERA FIZIČKE UDALJENOSTI TE DA SE PRIDRŽAVAJU UPUTA REDARA NA IGRALIŠTU I DJELATNIKA STANICE ZA TEHNIČKI PREGLED KRAPINA.

TAKOĐER SE MOLE VLASNICI TRAKTORA DA PRIPREME TRAKTORE ZA TEHNIČKI PREGLED, TE DA UZ TRAKTOR IMAJU ODGOVARAJUĆI PRIBOR I OPREMU, KAKO BI AKCIJA PROTEKLA BEZ VELIKIH ZASTOJA.

Obavijest o promjeni rasporeda odvoza otpada zbog Praznika rada i prelazak na ljetno radno vrijeme

27. travnja 2020. Obavijesti

Poštovani mještani/nke

Obavještavamo cijenjene korisnike usluge odvoza miješanog komunalnog otpada s područja Općine Đurmanec da se od ponedjeljka 04. svibnja 2020. godine, prelazi na ljetni raspored radnog vremena odvoza otpada od 6 sati ujutro.

Molimo korisnike usluga da poštuju novo radno vrijeme i do 6 sati iznesu svoje posude za otpad na javnu površinu.

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec

24. travnja 2020. Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-05/20-01/0005
URBROJ:2140/02-01-20-1
Đurmanec, 24. travnja 2020.

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đurmanec (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 8/13, 6/14 i 7/18) sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đurmanec za

dan 29. travnja 2020. godine, (srijeda).

Sjednica će se održati elektronskim putem, a za istu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

U privitku detaljnije

 Sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec

Akcija darivanja krvi

6. travnja 2020. Obavijesti

Gradsko društvo Crvenog križa Krapina u petak, 10.04.2020. godine organizira akciju darivanja krvi prema redovnom godišnjem planu. Akcija darivanja krvi biti će organizirana u Restoranu Zagorka Đurmanec u skladu sa preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i ECDCI, Povjerenstva za sprječavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u HZTM i Povjerenstva za suzbijanje kućnih infekcija.

Bon za zahvalni obrok darivatelji će moći iskoristiti iz ugostiteljskog objekta Restorana Zagorka (ima catering i dostavu) na način da će naručiti zahvalni obrok koji će im ugostitelj isporučiti ispred navedenog ugostiteljskog objekta za van.

Djelatnici GDCK Krapina na akciji će upoznati darivatelje sa načinom podizanja zahvalnog obroka.

S poštovanjem,

Ksenija Jurinjak

OBAVIJEST ZA KORISNIKE VREĆA ZA PELENE

Obavijesti

Poštovani,

Obavještavamo Vas da uvodimo zaštitne mjere preporučene radi sprječavanja širenja zaraze u načinu izdavanja vreća za pelene korisnicima prava na sufinanciranje troškova od strane JLS. Obavijest smo uputili na objavu putem javnih medija te objavili na web stranici našeg društva pa Vam je nastavno dostavljamo na znanje:

„Krakom d.o.o. Krapina obavještava korisnike usluga odvoza komunalnog otpada koji imaju pravo na sufinanciranje troškova prikupljanja i zbrinjavanja pelena da će se organizirati preuzimanje vreća za naredno šestomjesečno razdoblje.

Podjela i preuzimanje vreća za pelene provodit će se uz primjenu propisanih mjera zaštite protiv širenja zaraze coronavirusom, ne dovodeći u rizik zdravlje korisnika usluga kao niti zdravlje naših zaposlenika. Stoga će se vreće za pelene moći preuzimati jedan dan u tjednu, SRIJEDOM, uz obaveznu prethodnu telefonsku najavu dolaska na broj 382-711 ili pismeno putem e-mail adrese krakom@krakom.hr .

Napominjemo da će vreće moći preuzeti prethodno najavljeni korisnici u prostorijama direkcije društva, u Gajevoj 20, srijedom od 8 do 14 sati na način da u uredske prostorije ulazi jedna osoba dok ostale osobe čekaju izvan zgrade poštujući mjere izbjegavanja socijalnih kontakata. Apeliramo na osobe starije životne dobi da preuzimanje povjere članovima obitelji i susjedima ili se obrate organiziranim službama za pomoć starijim osobama.

Iako nam je zaštita Vašeg zdravlja, zdravlja Vaših bližnjih kao i zdravlje naših zaposlenika na prvom mjestu, odluku o izdavanju vreća za pelene u ovoj kriznoj situaciji donosimo u cilju očuvanja postignutih mjera i ciljeva u zaštiti okoliša te Vas molimo da poštujete našu obavijest kao i da se pridržavate propisanih mjera protiv širenja zaraze COVID-19.

Pazite jedni na druge i ostanite zdravi,

Zahvaljujemo Vam na razumijevanju!“

Lijepi pozdravi!

DIREKTOR

Katarina Posilović dipl.oec.

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec

23. ožujka 2020. Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-05/20-01/0004
URBROJ:2140/02-01-20-1
Đurmanec, 23. ožujka 2020.

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đurmanec (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 8/13, 6/14 i 7/18) sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đurmanec za

dan 31. ožujka 2020. godine, (utorak)

Sjednica će se održati elektronskim putem, a za istu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

U privitku detaljnije

 Sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec

21. veljače 2020. Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-05/20-01/0001
URBROJ:2140/02-01-20-1
Đurmanec, 21. veljače 2020.

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đurmanec (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 8/13, 6/14 i 7/18) sazivam 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đurmanec za

dan 27. veljače 2020. godine, (četvrtak) u 19,30 sati.

Sjednica će se održati u Općinskoj vijećnici Općine Đurmanec, a za istu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

U privitku detaljnije

 Sjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području općine Đurmanec za 2020. godinu

14. veljače 2020. Natječaji

Općina Đurmanec, kao davatelj financijske potpore poziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u kulturi, sportu i rekreaciji, socijali i zdravstvu, očuvanju kulturne baštine, gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, da se prijave za dodjelu financijske potpore projektima/programima.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 235.000,00 kuna, od toga 125.000 kuna za programe udruga u kulturi, tehničkoj kulturi i očuvanju kulturne baštine, 50.000 kuna za programe udruga u sportu, 35.000,00 kuna za programe udruga u socijali i zdravstvu, brige o pravima branitelja te 25.000,00 kuna za programe udruga u gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, ali isključivo za programe koji se realiziraju na području općine Đurmanec.

Krajnji rok za predaju prijava je 16. ožujka 2020. godine.

Na sljedećem linku možete skinuti svu dokumentaciju potrebnu za prijavu na natječaj:

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA (xls),

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE

OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU

OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU

OBRAZAC – IZJAVA IZVODITELJA AKTIVNOSTI NAVEDENIH U OPISU PROGRAMSKIH ILI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

OBRAZAC OPISA PROGRAMA ILI PROJEKTA

OBRAZAC PRORAČUNA

OBRAZAC ŽIVOTOPISA

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2020. GODINU (pdf).

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore sportskim udrugama za kapitalna ulaganja na području općine Đurmanec u 2020. godini

Natječaji

Općina Đurmanec, kao davatelj financijske potpore poziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u sportu i rekreaciji, da se prijave za dodjelu financijske potpore za kapitalna ulaganja na području općine Đurmanec, (uređenje i asfaltiranje nogometnih igrališta, uređenje objekata i ostalih sadržaja u sklopu sportskih terena, sređivanje imovinsko-pravnih odnosa, uređenje dječjih igrališta i sl.).

Krajnji rok za predaju prijava je 16. ožujak 2020. godine.
Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 110.000,00 kuna, za programe udruga u sportu koji se odnose na realizaciju kapitalnih projekata u području sporta, ali isključivo na području općine Đurmanec…

Na Sljedećem linku možete skinuti cjelokupni natječaj, upute i obrasce:

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA (xls),

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE

OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU

OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU

OBRAZAC – IZJAVA IZVODITELJA AKTIVNOSTI NAVEDENIH U OPISU PROGRAMSKIH ILI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

OBRAZAC OPISA PROGRAMA ILI PROJEKTA

OBRAZAC PRORAČUNA

OBRAZAC ŽIVOTOPISA

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA ZA KAPITALNA ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC U 2020. GODINI (pdf).

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA ZAŠTITE OD POŽARA 2020.

10. veljače 2020. Savjetovanje s javnošću

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 26. veljače 2020. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana zaštite od požara 2020. g. za koje je savjetovanje u tijeku na elektroničku adresu: opcina.durmanec@kr.t-com.hr , osobno ili poštom na adresu Općina Đurmanec, Upravni odjel, Đurmanec 137, 49225 Đurmanec, u otvorenom roku uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji se nalazi uz ovaj poziv. S poštovanjem,

UPRAVNI ODJEL

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE ĐURMANEC ZA 2020.GODINU(pdf).

 OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU OPĆEG AKATA – GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN – UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE ĐURMANEC ZA 2020. GODINU (pdf).

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O STATUTARNOJ ODLUCI O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE ĐURMANEC

6. veljače 2020. Savjetovanje s javnošću

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama Statuta Općine Đurmanec

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 98/19), koji je na snazi od 1. siječnja 2020. godine, propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Izmjene navedenog Zakona proizašle su iz Zakona o sustavu državne uprave (“Narodne novine”, broj 66/19).

Sukladno zakonskim odredbama poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti izmjena Statuta Općine Đurmanec.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog nacrta općeg akta koji će se uputiti Općinskom vijeću na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: OPĆINA ĐURMANEC, Đurmanec 137, 49 225 ĐURMANEC te na e-mail adresu: miro.pavic@djurmanec.hr zaključno s danom 26. veljače 2020. godine.

UPRAVNI ODJEL

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA STATUTA OPĆINE ĐURMANEC(pdf).

 OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU OPĆEG AKATA – STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE ĐURMANEC (pdf).

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE ĐURMANEC (pdf).

1 21 22 23 24