Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Kategorija: Izdvojeno

Općinsko vijeće donijelo Odluku o dodjeli priznanja Općine Đurmanec u 2022. godini

28. ožujka 2022. Izdvojeno

Vijesti

Temeljem objavljenog javnog poziva za dostavu prijedloga i inicijativa za dodjelu općinskih priznanja i provedenog postupka ocjene pristiglih zahtjeva od strane općinskog Povjerenstva za dodjelu priznanja, Općinsko vijeće je donijelo odluku da se u 2022. godini dodijele sljedeća priznanja istaknutim pojedincima i gospodarstvenicima:

Nagrada za životno djelo Općine Đurmanec se dodjeljuje:

IVANU ŠKRLEC iz Đurmanca, Đurmanec 23 – budući da je dosad 100 puta dobrovoljno dao krv te je svojim nesebičnim, samozatajnim i humanim djelovanjem kao dobrovoljni darivatelj krvi tijekom svog života postao svijetlim primjerom čovječnosti na ponos svog Đurmanca.

Povelja Općine Đurmanec se dodjeljuje:

DRAGUTINU PELIN iz Đurmanca, Đurmanec – za njegov rad, angažman i za postignute zapažene rezultate na području vatrogastva i promicanju vrijednosti demokratskog društva, koji je svojim 40-godišnjim humanim djelovanjem, upornim i uspješnim radom pridonio promoviranju ugleda Općine Đurmanec.

Plaketa Općine Đurmanec se dodjeljuje:

1. Obrtu „Autoprijevoznik Zdravko Satler“, vl. Zdravko Satler iz Đurmanca, Đurmanec 120 – gospodarskom subjektu koji je znatno pridonio razvoju gospodarstva i obrtništva na području općine Đurmanec, za 30 godina rada i postojanja čime je doprinio promoviranju ugleda Općine Đurmanec.

2. Obrtu „TRANSPORT-PRACAIĆ“, vl. Petra Pracaić iz Đurmanca, Donji Macelj 38A– gospodarskom subjektu koji je znatno pridonio razvoju gospodarstva i obrtništva na području općine Đurmanec, za 30 godina rada i postojanja čime je doprinio promoviranju ugleda Općine Đurmanec.

Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Izdvojeno

Vijesti

Na temelju točke VI. stavka 2. Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju („Narodne novine“ broj 37/22), Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite objavljuje:

JAVNI POZIV:

za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.


Za prijavu ponude potrebno je ispuniti:

 Obrazac za prijavu , uz koji treba priložiti:
dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel), a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice

potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude

Poziv se odnosi na:

– vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice
– vlasnike stambenih jedinica koji su po načelu solidarnosti već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje

Ustupanje stambene jedinice na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine suglasno će se utvrditi sklapanjem ugovora između Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite i vlasnika stambene jedinice. Ugovorni odnos počinje od dana potpisivanja ugovora.

Smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine u stambene jedinice (u slučaju da se ne nalaze u stambenoj jedinici) obavljat će mjesno nadležne službe civilne zaštite.

Obrazac za prijavu i potvrda stožera jedinice lokalne samouprave su sastavni dio Javnog poziva.

Ispunjeni Obrazac s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a: poštom na adresu Nehajska 5, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu pojedinacni.smjestaj@mup.hr.

Ponude se mogu dostaviti u prostorijama Općine Đurmanec radnim danom od 07:00 do 15:00 h.

Ponuda smještaja za raseljene osobe (pdf).

Upute o provedbi odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojednačnom smještaju(pdf).

„Staza besmrtnih pripadnika 103. brigade HV“

24. ožujka 2022. Izdvojeno

Vijesti

Dana 16. ožujka 2022. godine predstavnici Udruge veterana 103. brigade Hrvatske vojske, članovi 103. brigade i načelnik Općine Đurmanec, obišli su u sklopu projekta „Staza besmrtnih pripadnika 103. brigade HV“ Mjesno groblje u Đurmancu te položili cvijeće i zapalili svijeće kod centralnog križa na groblju te na grobu poginulog branitelja Marijana Petek, pripadnika 103. brigade.

Udruga je navedeni projekt pokrenula prošle godine kada je obilježeno 30. godina osnivanja 103. brigade HV.

Objavljeni javni natječaji za dodjelu financijske potpore Udrugama za kapitalna ulaganja i redovan rad u 2022. godini

10. veljače 2022. Izdvojeno

Vijesti

Općina Đurmanec, kao davatelj financijske potpore poziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u sportu i rekreaciji, da se prijave na javni natječaj za dodjelu financijske potpore za kapitalna ulaganja na području općine Đurmanec, (uređenje i asfaltiranje nogometnih igrališta, uređenje objekata i ostalih sadržaja u sklopu sportskih terena, uređenje objekata i prostora za potrebe djelovanja udruga, sređivanje imovinsko-pravnih odnosa, uređenje dječjih igrališta i sl.), kao i na javni natječaj za dodjelu financijske potpore projektima/programima za redovan rad udruga u kulturi, sportu, socijali i zdravstvu, prava branitelja, očuvanju kulturne baštine, gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi.

Krajnji rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 14. ožujka 2022. godine.

Na linku „Natječaji “ objavljene su detaljne informacije i svi potrebni obrasci za prijavu na natječaj.

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu općinskih priznanja

8. veljače 2022. Izdvojeno

Vijesti

Općina Đurmanec svake godine povodom obilježavanja Dana Općine, Škole i Župe koji se obilježava 23. travnja dodjeljuje općinska priznanja sukladno Odluci Općinskog vijeća

kojom je propisano koja su to priznanja, uvjeti i način njihove dodjele.

Priznanja Općine Đurmanec su:

  1. Nagrada za životno djelo Općine Đurmanec
  2. Povelja Općine Đurmanec
  3. Plaketa Općine Đurmanec
  4. Zahvalnica Općine Đurmanec
  5. Priznanje počasni građanin Općine Đurmanec

Inicijativu za dodjelu priznanja uz odgovarajuće obrazloženje mogu dati vijećnici Općinskog vijeća, općinski načelnik i njegov zamjenik, ustanove, građani i udruge građana, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe s područja općine Đurmanec.

Inicijative za dodjelu priznanja dostavljaju se na razmatranje općinskom Povjerenstvu.

Sukladno naprijed navedenom pozivamo Vas ukoliko imate kakve prijedloge za dodjelu priznanja, da nam iste dostavite najkasnije do 28. veljače 2022. godine u pismenom obliku koji bi morali sadržavati sljedeće:

  1. – vrstu priznanja za koju se pojedinac ili pravna osoba predlaže, osnovne podatke o istima, kratak osvrt na rad i ostvarene rezultate i kratko obrazloženje razloga predlaganja.

Prijedloge molimo dostaviti na adresu: OPĆINA ĐURMANEC, Đurmanec 137, Povjerenstvu za dodjelu priznanja ili na mail: opcina@djurmanec.hr

U Općini Đurmanec konstituiran Savjet mladih

22. siječnja 2022. Izdvojeno

Savjet mladih

Vijesti

Dana 19. siječnja 2022. godine održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Đurmanec, koju je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec, a kojoj je uz članove i zamjenike savjeta mladih nazočio i načelnik Općine Damir Belošević
Na sjednici je izvršen izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih te je tako za predsjednika Savjeta mladih Općine Đurmanec izabran Krunoslav Mužar iz Goričanovca, a za njegovog zamjenika Filip Hanžić iz Đurmanca.
Načelnik Općine Damir Beloševići predsjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec Ivančica Hrček u prvom redu su svima čestitali na izboru, te im zahvalili na tome što su se odlučili aktivno uključiti u rad Savjeta mladih, s obzirom da je glas mladih itekako bitan u vođenju javnih poslova i javne politike Općine Đurmanec.

OPĆINI ĐURMANEC DODIJELJENA BEPOVRATNA POTPORU U IZNOSU OD 1,6 MIL. KUNA ZA REALIZACIJU EU PROJEKTA IZGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA U ĐURMANCU

Financije

Izdvojeno

Vijesti

Temeljem pozitivno ocijenjene prijave na Program sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, kojeg provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Općina Đurmanec je kao nositelj projekta „Izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Općini Đurmanec“ ostvarila bespovratnu potporu u iznosu od 1.597.047,94 kune, odnosno maksimalnih 50% prihvatljivih uloženih vlastitih sredstava za realizaciju navedenog EU projekta.
O dodjeli predmetnih sredstava načelnik Općine Đurmanec Damir Beloševići ministrica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak potpisali su Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta.

Održana redovna godišnja skupština DVD-a Đurmanec

7. siječnja 2022. Izdvojeno

Vijesti

Dana 30. prosinca 2021. je održana redovna godišnja skupština DVD-a Đurmanec. Na toj skupštini doneseni su Financijski plan i Plan rada DVD-a za 2022. godinu.

Nakon službenog dijela Skupštine, đurmanečki župnik fra. Vlado Mustač je blagoslovio sve vatrogasce, vatrogasni dom i novi kamion. Načelnik Općine Đurmanec je predao ključeve novog kamiona zapovjedniku DVD-a Đurmanec, čime je i službeno kamion predan na korištenje DVD-u Đurmanec.

Kalendar odvoza komunalnog otpada za 2022. godinu

4. siječnja 2022. Izdvojeno

Vijesti

Poštovani mještani,

U prilogu vijesti možete pronaći kalendar odvoza komunalnog otpada za 2022. godinu i ostale obavijesti. Davatelj javne usluge odvoza komunalnog otpada društvo KRAKOM d.o.o. Krapina će ovih dana zajedno sa obračunima dostaviti na kućne adrese svih korisnika javne usluge Kalendar odvoza komunalnog i glomaznog otpada sa letkom o svim informacijama o razvrstavanju korisnih frakcija otpada.

Prema novom kalendaru odvoza komunalnog otpada za 2022. godinu, mijenja se termin odvoza otpada koji inače pada na neradni dan u tjednu. Ukoliko neradni dan pada u ponedjeljak ili utorak odvoz otpada izvršit će se prethodnu subotu, a ukoliko neradni dan pada u srijedu, četvrtak ili petak odvoz će se izvršiti nadolazeće subote.

Davatelj javne usluge također obavještava građane da i ove godine provodi akciju organiziranog prikupljanja božićnih drvaca. Prikupljanje će se provesti u periodu od 10. – 14. siječnja 2022. godine sukladno rasporedu odvoza spremnika za reciklabilni otpad. Pozivaju se cijenjeni korisnici da svoja drvca stave uz spremnik ili na prvu zelenu površinu na način da se ne ometa promet te da je moguć pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada.

Drvca će se prikupljati zasebno od reciklabilnog otpada i predati na oporabu ovlaštenom zbrinjavatelju specijaliziranom za izradu biomase.

Razvrstavanjem i recikliranjem zajednički brinemo o okolišu!’

S poštovanjem!

JUO Općine Đurmanec

Verzija za ispis

RASPORED ODVOZA OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC U 2022. GODINI (xlsx).

RASPORED ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA U 2022. GODINI OPĆINA ĐURMANEC (pdf).

OBAVIJEST-KRAKOM (pdf).

Općinsko vijeće izabralo članove/članice Savjeta mladih Općine Đurmanec

31. prosinca 2021. Izdvojeno

Savjet mladih

Vijesti

Na temelju članka 9. Zakona o savjetima mladih, članka 6. i 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Đurmanec i članka 15. Statuta Općine Đurmanec

Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 4. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2021. godine izvršilo je izbor članova/članica Savjeta mladih Općine Đurmanec i njihovih zamjenika/zamjenica.

Savjet mladih čini 7 članova i 7 zamjenika članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Mandat izabranim članovima/članicama Savjeta mladih traje tri godine računajući od dana konstituiranja Savjeta mladih Općine Đurmanec.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Općinskog vijeća najkasnije u roku od 30 dana od dana izbora članova Savjeta mladih, koji sjednicom predsjedava do izbora predsjednika Savjeta mladih.

 Rješenje o izboru članova Savjeta mladih (pdf)

OBAVIJEST o dodjeli prigodne pomoći umirovljenicima, umirovljenim braniteljima, nezaposlenim osobama i obiteljima s troje i više djece s područja općine Đurmanec

3. prosinca 2021. Izdvojeno

Vijesti

Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Đurmanec za 2021. godinu, općinski načelnik je donio odluku da će se umirovljenicima, braniteljima umirovljenicima te svim nezaposlenim osobama (koje su bile prijavljene u evidenciji Zavoda za zapošljavanje na dan 30. studeni 2021. godine), s prebivalištem na području općine Đurmanec, kao i obiteljima s troje i više djece, isplatiti jednokratna novčana pomoć prigodom božićnih blagdana, u sljedećim iznosima:

– svim nezaposlenima prijavljenim u evidenciji Zavoda za zapošljavanje u iznosu od 150,00 kuna;

– umirovljenicima koji imaju mirovinu manju od 2.500,00 kuna u iznosu od 150,00 kuna;

– hrvatskim braniteljima i HRVI koji su u mirovini u iznosu od 150,00 kuna, neovisno o visini mirovine;

– obiteljima s troje i više djece u iznosu od 200,00 kuna.

Umirovljenicima koji imaju mirovinu veću od 2.500,01 kunu se neće isplaćivati prigodne pomoći.

Prigodna pomoć će se sukladno uputama vezano uz epidemiološku situaciju u kojoj se nalazimo svima isplatiti putem usluga Hrvatske pošte na kućne adrese tokom mjeseca prosinca 2021. godine, a potrebne podatke Općina Đurmanec je pribavila od nadležnih institucija te se stoga nije potrebno javljati na Općinu Đurmanec radi predbilježbe za isplatu pomoći.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Damir Belošević dipl. oec.

Javni poziv za dodjelu pomoći nezaposlenim osobama (pdf).

Dodijeljene studentske i učeničke pomoći za 2021./2022. godinu

Izdvojeno

Vijesti

Općina Đurmanec je i ove godine nastavila sa dodjelom učeničkih i studentskih pomoći – stipendija te je sukladno raspisanom natječaju i provedenom postupku dodijeljeno 15 pomoći učenicima srednjih škola, po 200,00 kuna mjesečno i 15 studentskih pomoći, po 400,00 kuna mjesečno.

Rok za podnošenje zahtjeva iznosio je 15 dana od dana objave Natječaja, nakon čega je Komisija za dodjelu pomoći razmotrila i ocijenila pristigle zahtjeve kojih je u otvorenom roku predano ukupno 53, od čega 26 zahtjeva za dodjelu učeničke pomoći, a 27 za dodjelu studentske pomoći.

Ovim putem se obavještavaju svi učenici i studenti koji su ostvarili pravo na pomoć da će biti pozvani u Općinu Đurmanec radi potpisivanja ugovora o dodjeli pomoći, kojim će se definirati međusobna prava i obveze, kako bi se stekli uvjeti za isplatu pomoći.

Posebno napominjemo da sukladno računovodstveno-financijskim propisima pomoć stipendiju Općina može isplatiti samo na žiro-račun korisnika, pa se pozivaju svi učenici i studenti koji istog nemaju da si u međuvremenu otvore žiro-račune u bankama.

M.P.

Rang listu preuzmite ovdje: >>>> RANG LISTA<<<<<

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova/članica Savjeta mladih Općine Đurmanec

25. studenoga 2021. Izdvojeno

Savjet mladih

Vijesti

Općinsko vijeće Općine Đurmanec objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za članove/članice Savjeta mladih Općine Đurmanec i njihove zamjenike/zamjenice.

Ovim Javnim pozivom pokreće se postupak izbora za članove/zamjenike članova Savjeta mladih Općine Đurmanec. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Đurmanec koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Općine.

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike (7 članova i 7 zamjenika) bira Općinsko vijeće na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura na vrijeme od tri godine.

U Savjet mladih biraju se osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života te imaju prebivalište ili boravište na području Općine Đurmanec.

Ovim putem pozivamo sve udruge koje imaju sjedište na području općine Đurmanec i koje su sukladno Statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentske zborove, pomlatke političkih stranaka te neformalne skupine mladih koje se sastoje od najmanje 20 mladih s prebivalištem ili boravištem na području Općine Đurmanec da predlože kandidate za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike, na obrascima koji se nalaze u prilogu te se aktivno uključe u kreiranje politike, posebno segmenta koji se odnosi na prava, potrebe i interese mladih na razini Općine.

Rok za podnošenje prijava – kandidatura je 15 dana od dana objave ovog Javnog poziva na mrežnim stranicama Općine.

 JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove/članice Savjeta mladih Općine Đurmanec i njihove zamjenike/zamjenice (pdf).

Savjet mladih -OBRASCI (docx).

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA OBNOVU STAMBENIH GRAĐEVINA POGOĐENIH POTRESOM

24. studenoga 2021. Izdvojeno

Vijesti

Poštovani,
Obavještavamo Vas kako je objavljen Javni poziv osobama pogođenim potresom za provedbu organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata stambenih građevina na području Krapinsko-zagorske županije označenih zelenom oznakom U1 i U2.
Javnim pozivom se pozivaju svi upravitelji zgrada te vlasnici obiteljskih kuća koji su prijavili oštećenja od potresa na svojim objektima i zainteresirani su za organiziranu obnovu nekonstrukcijskih elemenata zgrade, da se prijave na navedeni javni poziv.
Sve detalje i obrazac prijave možete naći u dokumentima u prilogu vijesti, odnosno na poveznici u nastavku:

Informacije za javnost – dokumenti za javnost | Fond za obnovu (fzo.hr)

1 7 8 9