Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Kategorija: Natječaji

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području općine Đurmanec za 2023. godinu

16. lipnja 2023. Natječaji

Općina Đurmanec, kao davatelj financijske potporepoziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u socijali i zdravstvu, prava branitelja, gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, da se prijave za dodjelu financijske potpore projektima/programima.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 8.380,00 EUR, od toga 4.380,00 EUR za programe udruga u socijali, zdravstvu te prava branitelja te 4.000,00 EUR za programe udruga u gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, ali isključivo za programe koji se realiziraju na području općine Đurmanec.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u područjima socijale, zdravstva i prava branitelja je 132,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 1.600,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u području gospodarstva, zaštiti okoliša te poljoprivredi je 132,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 2.300,00 EUR.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 danaa završava 17. srpnja 2023. godine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti maksimalno dva (2) projekta/programa u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do kraja 2023. godine.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području općine Đurmanec za 2023. godinu

1. ožujka 2023. Natječaji

Općina Đurmanec, kao davatelj financijske potporepoziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u kulturi, sportu, socijali i zdravstvu, prava branitelja, očuvanju kulturne baštine, gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, da se prijave za dodjelu financijske potpore projektima/programima.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 26.545,00 EUR ili 200.000,00 kuna, od toga 11.945,00 EUR za programe udruga u kulturi, tehničkoj kulturi i očuvanju kulturne baštine, 7.300,00 EUR za programe udruga u sportu i rekreaciji, 4.380,00 EUR za programe udruga u socijali, zdravstvu, pravima branitelja te 2.929,00 EUR za programe udruga u gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, ali isključivo za programe koji se realiziraju na području općine Đurmanec.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u području kulture i očuvanja kulturne baštine je 132,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 7.965,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u području sporta i rekreacije je 132,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 1.990,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u područjima socijale, zdravstva i prava branitelja je 132,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 1.327,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u području gospodarstva, zaštiti okoliša te poljoprivredi je 132,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 1.990,00 EUR.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 31. ožujka 2023. godine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti maksimalno tri (3) projekta/programa u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do kraja 2023. godine.

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore sportsko-rekreacijskim udrugama za kapitalna ulaganja na području općine Đurmanec u 2023. godini

Natječaji

Općina Đurmanec, kao davatelj financijske potporepoziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u sportu i rekreaciji, da se prijave za dodjelu financijske potpore za kapitalna ulaganja na području općine Đurmanec,

(uređenje i asfaltiranje nogometnih igrališta, uređenje objekata i ostalih sadržaja u sklopu sportskih terena, uređenje objekata i prostora za potrebe djelovanja udruga, sređivanje imovinsko-pravnih odnosa, uređenje dječjih igrališta i sl.).

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 38.357,00 EUR ili 289.000,00 kuna, za programe udruga u sportu i rekreaciji koji se odnose na realizaciju kapitalnih projekata u području sporta i rekreacije, ali isključivo na području općine Đurmanec.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u području sporta je 132,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 9.290,00 EUR.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 31. ožujka 2023. godine.

 Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše dva (2) projekta/programa u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

3. veljače 2023. Natječaji

Općina Đurmanec objavljuje Javni poziv za prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21 i 114/22) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Đurmanec koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti. Cilj dodjele financijskih sredstava  je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Đurmanec.

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju uvjete utvrđene u Pozivu.

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se do 10.veljače 2023. godine zaključno, bez obzira na način dostave.

Izmjene i dopune Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore sportsko-rekreacijskim udrugama za kapitalna ulaganja na području općine Đurmanec u 2022. godini

31. ožujka 2022. Natječaji

Sukladno zaključku općinskog načelnika od 31. ožujka 2022. godine izmijenjen je Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i povećana su sredstva za dodjelu potpora udrugama u navedenom programu za kapitalna ulaganja.

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE SPORTSKO-REKREACIJSKIM UDRUGAMA ZA KAPITALNA ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC U 2022. GODINI(pdf).

Izmjene i dopune Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore za redovan rad i projekte udruga u 2022. godini

Natječaji

Sukladno zaključku općinskog načelnika od 31. ožujka 2022. godine izmijenjen je Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i povećana su sredstva za dodjelu potpora udrugama koje su programski usmjerene na rad udruga u kulturi, sportu, socijali i zdravstvu, prava branitelja, očuvanju kulturne baštine, gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi.

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE ZA REDOVAN RAD I PROJEKTE UDRUGA U 2022. GODINI(pdf).

Produljen rok za dostavu prijava na Javni natječaj za dodjelu financijske potpore za redovan rad i projekte udruga u 2022. godini

11. ožujka 2022. Natječaji

Sukladno zaključku općinskog načelnika od 10. ožujka 2022. godine produljuje se rok za dostavu prijava na predmetni natječaj za dodjelu sredstava udrugama koje su programski usmjerene na rad udruga u kulturi, sportu, socijali i zdravstvu, prava branitelja, očuvanju kulturne baštine, gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi do 31. ožujka 2022. godine.

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA ZA KAPITALNA ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC U 2022. GODINI – PRODULJEN ROK (pdf).

Produljen rok za dostavu prijava na Javni natječaj za dodjelu financijske potpore sportsko-rekreacijskim udrugama za kapitalna ulaganja na području općine Đurmanec u 2022. godini

Natječaji

Sukladno zaključku općinskog načelnika od 10. ožujka 2022. godine produljuje se rok za dostavu prijava na predmetni natječaj za dodjelu sredstava udrugama za kapitalna ulaganja do 31. ožujka 2022. godine.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2022. GODINU – PRODULJEN ROK (pdf).

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području općine Đurmanec za 2022. godinu

10. veljače 2022. Natječaji

Općina Đurmanec, kao davatelj financijske potpore poziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u kulturi, sportu, socijali i zdravstvu, prava branitelja, očuvanju kulturne baštine, gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, da se prijave za dodjelu financijske potpore projektima/programima.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 130.000,00 kuna, od toga 70.000 kuna za programe udruga u kulturi, tehničkoj kulturi i očuvanju kulturne baštine, 30.000 kuna za programe udruga u sportu i rekreaciji, 10.000,00 kuna za programe udruga u socijali, zdravstvu, pravima branitelja te 20.000,00 kuna za programe udruga u gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, ali isključivo za programe koji se realiziraju na području općine Đurmanec.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je minimalno 30 dana, a završava 14. ožujka 2022. godine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti maksimalno tri (3) projekta/programa u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do kraja 2022. godine.

Na sljedećim poveznicama možete skinuti svu dokumentaciju potrebnu za prijavu na natječaj:

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU

OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU

OBRAZAC – IZJAVA IZVODITELJA AKTIVNOSTI NAVEDENIH U OPISU PROGRAMSKIH ILI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

OBRAZAC OPISA PROGRAMA ILI PROJEKTA

OBRAZAC PRORAČUNA

OBRAZAC ŽIVOTOPISA

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2022. GODINU (pdf).

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore sportsko-rekreacijskim udrugama za kapitalna ulaganja na području općine Đurmanec u 2022. godini

Natječaji

Općina Đurmanec, kao davatelj financijske potpore poziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u sportu i rekreaciji, da se prijave za dodjelu financijske potpore za kapitalna ulaganja na području općine Đurmanec, (uređenje i asfaltiranje nogometnih igrališta, uređenje objekata i ostalih sadržaja u sklopu sportskih terena, uređenje objekata i prostora za potrebe djelovanja udruga, sređivanje imovinsko-pravnih odnosa, uređenje dječjih igrališta i sl.).

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 110.000,00 kuna, za programe udruga u sportu i rekreaciji koji se odnose na realizaciju kapitalnih projekata u području sporta i rekreacije, ali isključivo na području općine Đurmanec.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u području sporta je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 25.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je minimalno 30 dana, a završava 14. ožujka 2022. godine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše dva (2) projekta/programa u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Na sljedećim poveznicama možete skinuti cjelokupni natječaj, upute i obrasce:

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA (xls)

OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU

OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU

OBRAZAC – IZJAVA IZVODITELJA AKTIVNOSTI NAVEDENIH U OPISU PROGRAMSKIH ILI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

OBRAZAC OPISA PROGRAMA ILI PROJEKTA

OBRAZAC PRORAČUNA

OBRAZAC ŽIVOTOPISA

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA ZA KAPITALNA ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC U 2022. GODINI (pdf).

1 2 3