Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Kategorija: Natječaji

Javni natječaj za prijem jednog izvršitelja/ice na radno mjesto –  REFERENT – KOMUNALNI I POLJOPRIVREDNI REDAR

Natječaji

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području općine Đurmanec za 2023. godinu

16. lipnja 2023. Natječaji

Općina Đurmanec, kao davatelj financijske potporepoziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u socijali i zdravstvu, prava branitelja, gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, da se prijave za dodjelu financijske potpore projektima/programima.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 8.380,00 EUR, od toga 4.380,00 EUR za programe udruga u socijali, zdravstvu te prava branitelja te 4.000,00 EUR za programe udruga u gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, ali isključivo za programe koji se realiziraju na području općine Đurmanec.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u područjima socijale, zdravstva i prava branitelja je 132,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 1.600,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u području gospodarstva, zaštiti okoliša te poljoprivredi je 132,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 2.300,00 EUR.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 danaa završava 17. srpnja 2023. godine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti maksimalno dva (2) projekta/programa u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do kraja 2023. godine.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području općine Đurmanec za 2023. godinu

1. ožujka 2023. Natječaji

Općina Đurmanec, kao davatelj financijske potporepoziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u kulturi, sportu, socijali i zdravstvu, prava branitelja, očuvanju kulturne baštine, gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, da se prijave za dodjelu financijske potpore projektima/programima.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 26.545,00 EUR ili 200.000,00 kuna, od toga 11.945,00 EUR za programe udruga u kulturi, tehničkoj kulturi i očuvanju kulturne baštine, 7.300,00 EUR za programe udruga u sportu i rekreaciji, 4.380,00 EUR za programe udruga u socijali, zdravstvu, pravima branitelja te 2.929,00 EUR za programe udruga u gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, ali isključivo za programe koji se realiziraju na području općine Đurmanec.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u području kulture i očuvanja kulturne baštine je 132,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 7.965,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u području sporta i rekreacije je 132,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 1.990,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u područjima socijale, zdravstva i prava branitelja je 132,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 1.327,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u području gospodarstva, zaštiti okoliša te poljoprivredi je 132,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 1.990,00 EUR.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 31. ožujka 2023. godine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti maksimalno tri (3) projekta/programa u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do kraja 2023. godine.

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore sportsko-rekreacijskim udrugama za kapitalna ulaganja na području općine Đurmanec u 2023. godini

Natječaji

Općina Đurmanec, kao davatelj financijske potporepoziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u sportu i rekreaciji, da se prijave za dodjelu financijske potpore za kapitalna ulaganja na području općine Đurmanec,

(uređenje i asfaltiranje nogometnih igrališta, uređenje objekata i ostalih sadržaja u sklopu sportskih terena, uređenje objekata i prostora za potrebe djelovanja udruga, sređivanje imovinsko-pravnih odnosa, uređenje dječjih igrališta i sl.).

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 38.357,00 EUR ili 289.000,00 kuna, za programe udruga u sportu i rekreaciji koji se odnose na realizaciju kapitalnih projekata u području sporta i rekreacije, ali isključivo na području općine Đurmanec.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u području sporta je 132,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 9.290,00 EUR.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 31. ožujka 2023. godine.

 Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše dva (2) projekta/programa u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

3. veljače 2023. Natječaji

Općina Đurmanec objavljuje Javni poziv za prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21 i 114/22) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Đurmanec koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti. Cilj dodjele financijskih sredstava  je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Đurmanec.

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju uvjete utvrđene u Pozivu.

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se do 10.veljače 2023. godine zaključno, bez obzira na način dostave.

Izmjene i dopune Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore sportsko-rekreacijskim udrugama za kapitalna ulaganja na području općine Đurmanec u 2022. godini

31. ožujka 2022. Natječaji

Sukladno zaključku općinskog načelnika od 31. ožujka 2022. godine izmijenjen je Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i povećana su sredstva za dodjelu potpora udrugama u navedenom programu za kapitalna ulaganja.

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE SPORTSKO-REKREACIJSKIM UDRUGAMA ZA KAPITALNA ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC U 2022. GODINI(pdf).

1 2 3 4