Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Kategorija: Plan nabave

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u pripremi otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Izvođenje radova na sanaciji 3 nerazvrstane ceste na području Općine Đurmanec

5. siječnja 2023. Elektronički oglasnik

Naručitelj OPĆINA ĐURMANEC je dana 5. siječnja 2023. godine objavio Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)izvođenje radova na sanaciji 3 nerazvrstane ceste na području Općine Đurmanec, odnosno vraćanje u ispravno radno stanje cesta oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine, sukladno troškovniku i tehničkoj specifikaciji..”

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u pripremi otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Sanacija klizišta na dvije nerazvrstane ceste na području Općine Đurmanec

20. studenoga 2022. Elektronički oglasnik

NaručiteljOPĆINA ĐURMANEC je dana 20. siječnja 2023. godine objavio: Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)izvođenje radova na sanaciji klizišta na dvije nerazvrstane ceste na području Općine Đurmanec, sukladno troškovniku i tehničkoj specifikaciji.”

Poziv za dostavu ponuda za usluge košnje bankina i javnih površina uz nerazvrstane ceste, opremljenim strojem, tijekom 2022. godine po naseljima na području općine Đurmanec

13. svibnja 2022. Plan nabave

Na poveznicama možete preuzeti Poziv za dostavu ponuda za usluge košnje bankina i javnih površina uz nerazvrstane ceste, opremljenim strojem, tijekom 2022. godine po naseljima na području općine Đurmanec:

Poziv za dostavu ponuda za usluge košnje bankina i javnih površina uz nerazvrstane ceste, opremljenim strojem, tijekom 2022. godine po naseljima na području općine Đurmanec (pdf).

Poziv za dostavu ponuda za usluge košnje bankina i javnih površina uz nerazvrstane ceste, opremljenim strojem, tijekom 2022. godine po naseljima na području općine Đurmanec(doc).

Poziv za dostavu ponude za usluge rada stroja te usluge prijevoza kamionom i traktorom, tijekom 2022. godine na području općine Đurmanec

14. veljače 2022. Plan nabave

Na poveznicama možete preuzeti Poziv za dostavu ponude za usluge rada stroja te usluge prijevoza kamionom i traktorom, tijekom 2022. godine na području općine Đurmanec:

Poziv za dostavu ponude za usluge rada stroja te usluge prijevoza kamionom i traktorom, tijekom 2022. godine na području općine Đurmanec (pdf).

Poziv za dostavu ponude za usluge rada stroja te usluge prijevoza kamionom i traktorom, tijekom 2022. godine na području općine Đurmanec (doc).

1 2