Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Kategorija: Plan nabave

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u pripremi otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Izvođenje radova na sanaciji 3 nerazvrstane ceste na području Općine Đurmanec

5. siječnja 2023. Elektronički oglasnik

Naručitelj OPĆINA ĐURMANEC je dana 5. siječnja 2023. godine objavio Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)izvođenje radova na sanaciji 3 nerazvrstane ceste na području Općine Đurmanec, odnosno vraćanje u ispravno radno stanje cesta oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine, sukladno troškovniku i tehničkoj specifikaciji..”

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u pripremi otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Sanacija klizišta na dvije nerazvrstane ceste na području Općine Đurmanec

20. studenoga 2022. Elektronički oglasnik

NaručiteljOPĆINA ĐURMANEC je dana 20. siječnja 2023. godine objavio: Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)izvođenje radova na sanaciji klizišta na dvije nerazvrstane ceste na području Općine Đurmanec, sukladno troškovniku i tehničkoj specifikaciji.”

Poziv za dostavu ponuda za usluge košnje bankina i javnih površina uz nerazvrstane ceste, opremljenim strojem, tijekom 2022. godine po naseljima na području općine Đurmanec

13. svibnja 2022. Plan nabave

Na poveznicama možete preuzeti Poziv za dostavu ponuda za usluge košnje bankina i javnih površina uz nerazvrstane ceste, opremljenim strojem, tijekom 2022. godine po naseljima na području općine Đurmanec:

Poziv za dostavu ponuda za usluge košnje bankina i javnih površina uz nerazvrstane ceste, opremljenim strojem, tijekom 2022. godine po naseljima na području općine Đurmanec (pdf).

Poziv za dostavu ponuda za usluge košnje bankina i javnih površina uz nerazvrstane ceste, opremljenim strojem, tijekom 2022. godine po naseljima na području općine Đurmanec(doc).

Poziv za dostavu ponude za usluge rada stroja te usluge prijevoza kamionom i traktorom, tijekom 2022. godine na području općine Đurmanec

14. veljače 2022. Plan nabave

Na poveznicama možete preuzeti Poziv za dostavu ponude za usluge rada stroja te usluge prijevoza kamionom i traktorom, tijekom 2022. godine na području općine Đurmanec:

Poziv za dostavu ponude za usluge rada stroja te usluge prijevoza kamionom i traktorom, tijekom 2022. godine na području općine Đurmanec (pdf).

Poziv za dostavu ponude za usluge rada stroja te usluge prijevoza kamionom i traktorom, tijekom 2022. godine na području općine Đurmanec (doc).

Objavljeno javno nadmetanje za izgradnju dječjeg vrtića u Đurmancu

24. srpnja 2019. Elektronički oglasnik

Obavijesti

Dana 19. srpnja 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je nadmetanje pod oznakom: 2019/S 0F2-0029277
za nabavu radova na izgradnji i opremanju dječjeg vrtića u Općini Đurmanec.

Nadmetanje je objavljeno na servisu za praćenje javnih nadmetanja www.javnanadmetanja.com

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

26. srpnja 2017. Elektronički oglasnik

Plan nabave

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

KLASA:340-03/17-01/114
URBROJ:2140/02-02-17-4
Đurmanec, 26. srpnja 2017.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Javni naručitelj Općina Đurmanec je, u cilju prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u pripremi otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Đurmanec u 2017. godini, dana 20. srpnja 2017. godine objavio na internet stranici Općine Đurmanec dijelove dokumentacije o nabavi; opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (osnove za isključenje gospodarskog subjekta i dokazi o nepostojanju osnova za isključenje te kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti i dokazi o ispunjavanju kriterija), kriterije za odabir ponude te potrebna jamstva u trajanju od 5 (pet) dana, zaključno s 25. srpnja 2017. godine.

U navedenom roku, javni naručitelj Općina Đurmanec nije zaprimio primjedbe i prijedloge gospodarskih subjekata vezano uz dokumentaciju koje je stavljena na raspolaganje za predmetni postupak javne nabave.

Javni naručitelj Općina Đurmanec će u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, objaviti Obavijest o nadmetanju zajedno s cjelokupnom dokumentacijom o nabavi za predmetni postupak javne nabave te se obavještavaju zainteresirani gospodarski subjekti da navedenu dokumentaciju preuzmu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH….

Verzija za ispis

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (pdf).