Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Kategorija: Savjet mladih

U Općini Đurmanec konstituiran Savjet mladih

22. siječnja 2022. Izdvojeno

Savjet mladih

Vijesti

Dana 19. siječnja 2022. godine održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Đurmanec, koju je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec, a kojoj je uz članove i zamjenike savjeta mladih nazočio i načelnik Općine Damir Belošević
Na sjednici je izvršen izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih te je tako za predsjednika Savjeta mladih Općine Đurmanec izabran Krunoslav Mužar iz Goričanovca, a za njegovog zamjenika Filip Hanžić iz Đurmanca.
Načelnik Općine Damir Beloševići predsjednica Općinskog vijeća Općine Đurmanec Ivančica Hrček u prvom redu su svima čestitali na izboru, te im zahvalili na tome što su se odlučili aktivno uključiti u rad Savjeta mladih, s obzirom da je glas mladih itekako bitan u vođenju javnih poslova i javne politike Općine Đurmanec.

Općinsko vijeće izabralo članove/članice Savjeta mladih Općine Đurmanec

31. prosinca 2021. Izdvojeno

Savjet mladih

Vijesti

Na temelju članka 9. Zakona o savjetima mladih, članka 6. i 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Đurmanec i članka 15. Statuta Općine Đurmanec

Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 4. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2021. godine izvršilo je izbor članova/članica Savjeta mladih Općine Đurmanec i njihovih zamjenika/zamjenica.

Savjet mladih čini 7 članova i 7 zamjenika članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Mandat izabranim članovima/članicama Savjeta mladih traje tri godine računajući od dana konstituiranja Savjeta mladih Općine Đurmanec.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Općinskog vijeća najkasnije u roku od 30 dana od dana izbora članova Savjeta mladih, koji sjednicom predsjedava do izbora predsjednika Savjeta mladih.

 Rješenje o izboru članova Savjeta mladih (pdf)

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova/članica Savjeta mladih Općine Đurmanec

25. studenoga 2021. Izdvojeno

Savjet mladih

Vijesti

Općinsko vijeće Općine Đurmanec objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za članove/članice Savjeta mladih Općine Đurmanec i njihove zamjenike/zamjenice.

Ovim Javnim pozivom pokreće se postupak izbora za članove/zamjenike članova Savjeta mladih Općine Đurmanec. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Đurmanec koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Općine.

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike (7 članova i 7 zamjenika) bira Općinsko vijeće na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura na vrijeme od tri godine.

U Savjet mladih biraju se osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života te imaju prebivalište ili boravište na području Općine Đurmanec.

Ovim putem pozivamo sve udruge koje imaju sjedište na području općine Đurmanec i koje su sukladno Statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentske zborove, pomlatke političkih stranaka te neformalne skupine mladih koje se sastoje od najmanje 20 mladih s prebivalištem ili boravištem na području Općine Đurmanec da predlože kandidate za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike, na obrascima koji se nalaze u prilogu te se aktivno uključe u kreiranje politike, posebno segmenta koji se odnosi na prava, potrebe i interese mladih na razini Općine.

Rok za podnošenje prijava – kandidatura je 15 dana od dana objave ovog Javnog poziva na mrežnim stranicama Općine.

 JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove/članice Savjeta mladih Općine Đurmanec i njihove zamjenike/zamjenice (pdf).

Savjet mladih -OBRASCI (docx).