Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Kategorija: Savjetovanje s javnošću

Savjetovanja s javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području općine Đurmanec. Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu. Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13) uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu, jedinice lokalne samouprave na svojim internetskim stranicama objavljuju popis svih onih akata koje u tijeku godine dana namjeravaju donositi ili mijenjati..

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja u tijeku, možete poslati e-poštom na adresu: opcina.durmanec@kr.t-com.hr

OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Općine Đurmanec za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

12. studenoga 2021. Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje traje od petka, 12. studenoga do ponedjeljka, 13. prosinca 2021. godine. Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 13. prosinca 2021. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Proračuna Općine Đurmanec za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu za koje je savjetovanje u tijeku na elektroničku adresu: opcina@djurmanec.hr ili monika.artic@djurmanec.hr, osobno ili poštom na adresu Općina Đurmanec, Jedinstveni upravni odjel, Đurmanec 137, 49225 Đurmanec, u otvorenom roku uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji se nalazi uz ovaj poziv.

Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Đurmanec za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu koji se nalazi u nastavku ovog poziva predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim Proračunom.

Javni poziv -Savjetovanje – Proračun 2022 (docx.)

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU (doc.)

Obrazac za savjetovanje – Proračun 2022 (doc.)

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Općine Đurmanec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

12. studenoga 2020. Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje traje od četvrtka, 12. studenog do petka, 11. prosinca 2020. godine.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 11. prosinca 2020. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Proračuna Općine Đurmanec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu za koje je savjetovanje u tijeku na elektroničku adresu: opcina.durmanec@kr.t-com.hr ili monika.artic@djurmanec.hr, osobno ili poštom na adresu Općina Đurmanec, Upravni odjel, Đurmanec 137, 49225 Đurmanec, u otvorenom roku uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji se nalazi uz ovaj poziv.

Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Đurmanec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu koji se nalazi u nastavku ovog poziva predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim Proračunom.

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU (DOC).

PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA za razdoblje 2021. do 2023. (DOC).

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU (pdf).

OBRAZAC SUDJELOVANJA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI U SAVJETOVANJU O NACRTU PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2021. GODINU PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU (DOC).

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA ZAŠTITE OD POŽARA 2020.

10. veljače 2020. Savjetovanje s javnošću

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 26. veljače 2020. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana zaštite od požara 2020. g. za koje je savjetovanje u tijeku na elektroničku adresu: opcina.durmanec@kr.t-com.hr , osobno ili poštom na adresu Općina Đurmanec, Upravni odjel, Đurmanec 137, 49225 Đurmanec, u otvorenom roku uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji se nalazi uz ovaj poziv. S poštovanjem,

UPRAVNI ODJEL

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE ĐURMANEC ZA 2020.GODINU(pdf).

 OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU OPĆEG AKATA – GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN – UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE ĐURMANEC ZA 2020. GODINU (pdf).

1 2