Općina Đurmanec Općina Đurmanec

EDUKACIJA GRAĐANA U OPĆINI ĐURMANEC IZ PODRUČJA CIVINE ZAŠTITE

26. listopada 2023. Izdvojeno

Služba civilne zaštite Krapina  je u suradnji s Općinom Đurmanec 25. listopada 2023. održala edukaciju građana iz područja civilne zaštite.

U ime Općine Đurmanec prisutnima se obratio zamjenik načelnika Stožera CZ Općine Đurmanec te pozdravio ovakav vid edukacija.

Građani su na edukaciji upoznati sa sustavom civilne zaštite te svojom ulogom u zaštiti i spašavanju. Posebno su istaknute vrste katastrofa i velikih nesreća ovisno o uzrocima nastanka s posebnim osvrtom na prirodne i tehničko-tehnološke nesreće te postupke i djelovanje prije, za vrijeme i nakon katastrofa i velikih nesreća.

Na provedenoj edukaciji građani su upoznati sa identificiranim rizicima koji prijete Krapinsko – zagorskoj županiji i Općini Đurmanec sukladno Procjenama rizika od velikih nesreća županijskog i općinskog nivoa.

Po završetku edukacije otvorena je rasprava u kojoj su građani istaknuli korisnost ovakvih oblika upoznavanja sa sustavom civilne zaštite.