Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore sportsko-rekreacijskim udrugama za kapitalna ulaganja na području općine Đurmanec u 2023. godini

1. ožujka 2023. Natječaji

Općina Đurmanec, kao davatelj financijske potporepoziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u sportu i rekreaciji, da se prijave za dodjelu financijske potpore za kapitalna ulaganja na području općine Đurmanec,

(uređenje i asfaltiranje nogometnih igrališta, uređenje objekata i ostalih sadržaja u sklopu sportskih terena, uređenje objekata i prostora za potrebe djelovanja udruga, sređivanje imovinsko-pravnih odnosa, uređenje dječjih igrališta i sl.).

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 38.357,00 EUR ili 289.000,00 kuna, za programe udruga u sportu i rekreaciji koji se odnose na realizaciju kapitalnih projekata u području sporta i rekreacije, ali isključivo na području općine Đurmanec.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u području sporta je 132,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 9.290,00 EUR.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 31. ožujka 2023. godine.

 Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše dva (2) projekta/programa u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.