Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području općine Đurmanec za 2021. godinu

23. veljače 2021. Natječaji

Općina Đurmanec, kao davatelj financijske potpore poziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u kulturi, sportu, socijali i zdravstvu, prava branitelja, očuvanju kulturne baštine, gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, da se prijave za dodjelu financijske potpore projektima/programima.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 183.500,00 kuna, od toga 110.000 kuna za programe udruga u kulturi, tehničkoj kulturi i očuvanju kulturne baštine, 30.000 kuna za programe udruga u sportu i rekreaciji, 28.500,00 kuna za programe udruga u socijali, zdravstvu, pravima branitelja te 15.000,00 kuna za programe udruga u gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, ali isključivo za programe koji se realiziraju na području općine Đurmanec.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 26. ožujka 2021. godine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti maksimalno tri (3) projekta/programa u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do kraja 2021. godine.

Na sljedećim poveznicama možete skinuti svu dokumentaciju potrebnu za prijavu na natječaj:

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE

OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU

OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU

OBRAZAC – IZJAVA IZVODITELJA AKTIVNOSTI NAVEDENIH U OPISU PROGRAMSKIH ILI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

OBRAZAC OPISA PROGRAMA ILI PROJEKTA

OBRAZAC PRORAČUNA

OBRAZAC ŽIVOTOPISA

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2021. GODINU (pdf).