Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području općine Đurmanec za 2023. godinu

16. lipnja 2023. Natječaji

Općina Đurmanec, kao davatelj financijske potporepoziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u socijali i zdravstvu, prava branitelja, gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, da se prijave za dodjelu financijske potpore projektima/programima.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 8.380,00 EUR, od toga 4.380,00 EUR za programe udruga u socijali, zdravstvu te prava branitelja te 4.000,00 EUR za programe udruga u gospodarstvu i zaštiti okoliša te poljoprivredi, ali isključivo za programe koji se realiziraju na području općine Đurmanec.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u područjima socijale, zdravstva i prava branitelja je 132,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 1.600,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u području gospodarstva, zaštiti okoliša te poljoprivredi je 132,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 2.300,00 EUR.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 danaa završava 17. srpnja 2023. godine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti maksimalno dva (2) projekta/programa u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do kraja 2023. godine.