Općina Đurmanec Općina Đurmanec

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đurmanec

8. siječnja 2020. Natječaji

I. Pristupa se prodaji sljedećih nekretnina u vlasništvu Općine Đurmanec putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda:

a) gospodarska građevina-staja, ukupne korisne površine 91,54 m2, koja se nalazi u naselju Hromec, na kat. čest. broj 1236/1, k.o. Hlevnica, upisana u z.k. uložak broj 17, te pripadajuće građevinsko zemljište u površini od 235,60 m2 koje se nalazi na istoj kat. čest. broj 1236/1, k.o. Hlevnica, upisano u z.k. uložak broj 17, utvrđene početne kupoprodajne vrijednosti u iznosu od 11.512,20 kuna.

b) građevinsko zemljište površine 108,80 m2, koliko iznosi udio Općine Đurmanec u navedenoj čestici, koje se nalazi u naselju Hromec, na kat. čest. broj 1151/5 k.o. Hlevnica, upisano u z.k. uložak broj 689, utvrđene početne kupoprodajne vrijednosti u iznosu od 14 2.967,26 kuna.

c) poljoprivredno zemljište površine 65 m2, koje se nalazi u naselju Putkovec, na kat. čest. broj 1476/2 k.o. Putkovec, upisano u z.k. uložak broj 54, u naravi oranica, utvrđene početne kupoprodajne vrijednosti u iznosu od 1.152,50 kuna.

II. Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske i koji su uplatili jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene na žiro račun Općine Đurmanec.

III. Javni natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Općine, a obavijest o raspisivanju natječaja u dnevnom ili tjednom tisku.

IV. Rok za podnošenje ponuda iznosi 15 dana od dana objave javnog natječaja.

V. Ponude na javni natječaj dostavljaju se poštom preporučeno ili osobno na adresu sjedišta Općine u zatvorenoj omotnici s obveznom naznakom „Ponuda za natječaj za kupnju nekretnine-ne otvaraj“.

Verzija za ispis

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE ĐURMANEC (pdf).