Općina Đurmanec Općina Đurmanec

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

3. veljače 2023. Natječaji

Općina Đurmanec objavljuje Javni poziv za prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21 i 114/22) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Đurmanec koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti. Cilj dodjele financijskih sredstava  je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Đurmanec.

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju uvjete utvrđene u Pozivu.

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se do 10.veljače 2023. godine zaključno, bez obzira na način dostave.