Općina Đurmanec Općina Đurmanec

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Općine Đurmanec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

12. studenoga 2020. Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje traje od četvrtka, 12. studenog do petka, 11. prosinca 2020. godine.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 11. prosinca 2020. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Proračuna Općine Đurmanec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu za koje je savjetovanje u tijeku na elektroničku adresu: opcina.durmanec@kr.t-com.hr ili monika.artic@djurmanec.hr, osobno ili poštom na adresu Općina Đurmanec, Upravni odjel, Đurmanec 137, 49225 Đurmanec, u otvorenom roku uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji se nalazi uz ovaj poziv.

Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Đurmanec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu koji se nalazi u nastavku ovog poziva predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim Proračunom.

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU (DOC).

PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA za razdoblje 2021. do 2023. (DOC).

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU (pdf).

OBRAZAC SUDJELOVANJA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI U SAVJETOVANJU O NACRTU PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2021. GODINU PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU (DOC).