Općina Đurmanec Općina Đurmanec

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Općine Đurmanec za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

12. studenoga 2021. Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje traje od petka, 12. studenoga do ponedjeljka, 13. prosinca 2021. godine. Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 13. prosinca 2021. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Proračuna Općine Đurmanec za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu za koje je savjetovanje u tijeku na elektroničku adresu: opcina@djurmanec.hr ili monika.artic@djurmanec.hr, osobno ili poštom na adresu Općina Đurmanec, Jedinstveni upravni odjel, Đurmanec 137, 49225 Đurmanec, u otvorenom roku uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji se nalazi uz ovaj poziv.

Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Đurmanec za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu koji se nalazi u nastavku ovog poziva predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim Proračunom.

Javni poziv -Savjetovanje – Proračun 2022 (docx.)

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE ĐURMANEC ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU (doc.)

Obrazac za savjetovanje – Proračun 2022 (doc.)