Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Javni poziv za sufinanciranje smještaja učenicima sa područja Općine Đurmanec u učeničkim domovima.

18. rujna 2023. Izdvojeno

Pozivaju se svi učenici sa prijavljenim prebivalištem na području Općine Đurmanec da se prijave u Jedinstveni upravni odjel Općine Đurmanec radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova smještaja u učeničkim domovima. Pravo na sufinanciranje troškova smještaja ostvaruju svi učenici sa područja Općine koji dostave potrebnu dokumentaciju u iznosu od 30,00 eura mjesečno.

Rok za prijavu traje do 29. rujna 2023 godine. 

Učenici su dužni prilikom prijave popuniti zahtjev te uz istog priložiti tražene dokumente:

– presliku osobne iskaznice,

– potvrdu škole o upisanom razredu,

– potvrdu Doma ili presliku ugovora ili drugog dokumenta radi dokazivanja smještaja u Domu,

– uplatnicu na kojoj je vidljiva cijena mjesečne rate za podmirenje troškova smještaja u učeničkom domu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đurmanec osobno, na broj telefona 049/346-326 ili 346-327 te putem maila: ivana.smiljanec@djurmanec.hr ili opcina@djurmanec.hr