Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Lukovčak

Lukovčak je zbijeno, šumama okruženo, naselje smješteno na niskim padinama Maceljske gore koje prema popisu stanovništva iz 2011. godine broji 227 stanovnika na površini od 1,23 km². U novije vrijeme naselje se sve više spušta prema jugozapadu i glavnoj cesti.

Karakteristično za selo je to što se gotovo svi stanovnici prezivaju jednako – Pavić.