Općina Đurmanec Općina Đurmanec

OBAVIJEST o dodjeli prigodne pomoći umirovljenicima, umirovljenim braniteljima, nezaposlenim osobama, korisnicima stalne zajamčene naknade i obiteljima s troje i više djece s područja općine Đurmanec

1. prosinca 2022. Izdvojeno

  R E P U B L I K A    H R V A T S K A

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

            OPĆINA ĐURMANEC

OBAVIJEST

o dodjeli prigodne pomoći umirovljenicima, umirovljenim braniteljima, nezaposlenim osobama, korisnicima stalne zajamčene naknade i obiteljima s troje i više djece s područja općine Đurmanec

         Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Đurmanec za 2022. godinu, općinski načelnik je donio odluku da će se umirovljenicima, braniteljima umirovljenicima, nezaposlenim osobama (koje su bile prijavljene u evidenciji Zavoda za zapošljavanje na dan 30. studeni 2022. godine), korisnicima stalne zajamčene naknade, s prebivalištem na području općine Đurmanec, kao i obiteljima s troje i više djece, isplatiti jednokratna novčana pomoć prigodom božićnih blagdana, u sljedećim iznosima:

         – svim nezaposlenima prijavljenim u evidenciji Zavoda za zapošljavanje u iznosu od 200,00 kuna;

         – umirovljenicima koji imaju mirovinu manju od 2.500,00 kuna u iznosu od 200,00 kuna;

         – hrvatskim braniteljima i HRVI koji su u mirovini u iznosu od 200,00 kuna, neovisno o visini mirovine;

         – korisnicima stalne zajamčene naknade u iznosu od 200,00 kuna,

         – obiteljima s troje i više djece (djeca starija od 18 godina se ubrajaju samo ako su na školovanju) u iznosu od 200,00 kuna.

         Umirovljenicima koji imaju mirovinu veću od 2.500,01 kuna se neće isplaćivati prigodne pomoći.

 Isplata prigodnih pomoći će se sukladno ustaljenoj praksi izvršiti putem usluga Hrvatske pošte te će poštari svim korisnicima dostaviti novce na kućne adrese tokom mjeseca prosinca 2022. godine, a potrebne podatke Općina Đurmanec je pribavila od nadležnih institucija te se stoga nije potrebno javljati na Općinu Đurmanec radi predbilježbe za isplatu pomoći.

                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK:                                                                                                                     Damir Belošević, dipl. oec.