Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Obavijest o dodjeli prigodne pomoći umirovljenicima, umirovljenim braniteljima, nezaposlenim osobama, obiteljima s troje i više djece  te korisnicima socijalne pomoći s područja općine Đurmanec

6. prosinca 2023. Izdvojeno

Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Đurmanec za 2023. godinu, općinski načelnik je donio odluku da će se umirovljenicima, braniteljima umirovljenicima, svim nezaposlenim osobama (koje su bile prijavljene u evidenciji Zavoda za zapošljavanje na dan 15. studeni 2023. godine), s prebivalištem na području općine Đurmanec, kao i obiteljima s troje i više djece, te korisnicima socijalne pomoći – zajamčene minimalne naknade odobrene od strane Centra za socijalnu skrb isplatiti jednokratna novčana pomoć prigodom božićnih blagdana, u sljedećim iznosima:

         – svim nezaposlenima prijavljenim u evidenciji Zavoda za zapošljavanje u iznosu od 35,00 eura;

         – umirovljenicima koji imaju mirovinu do 340,00 eura u iznosu od 35,00 eura;

         – hrvatskim braniteljima i HRVI koji su u mirovini u iznosu od 35,00 eura, neovisno o visini mirovine;

         – obiteljima s troje i više djece u iznosu od 35,00 eura;

         – korisnicima socijalne pomoći – zajamčene minimalne naknade u iznosu od 35,00 eura.

         Umirovljenicima koji imaju mirovinu veću od 340,01 eura se neće isplaćivati prigodne pomoći.

 Pozivaju se stoga svi gore navedeni sa prijavljenim prebivalištem na području općine Đurmanec da se prijave u Jedinstveni upravni odjel Općine Đurmanec počevši od ponedjeljka 11. prosinca 2023. godine do kraja 2023. godine za dodjelu jednokratne novčane pomoći prigodom božićnih blagdana.

Umirovljenici trebaju donijeti sa sobom osobnu iskaznicu, zadnji ili predzadnji odrezak od mirovine ili izvod iz banke kojim dokazuju svoj status umirovljenika odnosno visinu mirovine, a branitelji još dokaz da imaju status branitelja (rješenje ili braniteljska iskaznica).

Nezaposleni, roditelji sa troje ili više djece te korisnici socijalne pomoći – zajamčene minimalne naknade trebaju donijeti sa sobom samo osobnu iskaznicu.

         Isplata pomoći izvršiti će se odmah gotovinskom isplatom.

         Za sve dodatne informacije možete se obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đurmanec osobno, na broj telefona 049/346-326 ili 346-327 te putem maila: ivana.smiljanec@djurmanec.hr

                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                              Damir Belošević, dipl. oec.