Općina Đurmanec Općina Đurmanec

OBAVIJEST O PROMJENI RASPOREDA ODVOZA OTPADA

19. lipnja 2020. Obavijesti

Zbog neradnog dana mijenja se raspored odvoza miješanog komunalnog otpada koji se redovno odvozi ponedjeljkom.

Krakom d.o.o. obavještava građane grada Krapine i Općine Đurmanec o promjeni rasporeda odvoza otpada koji se inače odvozi ponedjeljkom zbog praznika Dana antifašističke borbe, miješani komunalni otpad u zelenim posudama, odvoziti će se idući dan u utorak 23. lipnja ove godine.

Uz poštovanje!

DIREKTOR
Katarina Posilović dipl.oec.