Općina Đurmanec Općina Đurmanec

OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC

10. siječnja 2020. Obavijesti

Općina Đurmanec je ovlaštenom obrtu „DIMO-KOM“ vl. Mirko Šivalec, Jazvine 80, Radoboj sukladno zaključku općinskog načelnika od 6. siječnja 2020. godine, povjerila obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Đurmanec.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja dimnim plinovima, zagađivanja zraka te poduzimanje mjera za zaštitu zdravlja i života ljudi i zaštitu okoliša u svrhu sprečavanja nastupa štetnih posljedica zbog neispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

Dimovodnim objektima smatraju se usponski dimovodni kanali, spojni kruti elementi ložišta (uključujući i dimovodne zaklope), sabirnici čađe i drugi dijelovi dimnjaka i ložišta za sve vrste goriva.

Ugovor za izvršenje predmetnih usluga je sklopljen na određeno vrijeme tijekom 2020. godine, do sklapanja ugovora o dodjeli koncesije za obavljanje navedene djelatnosti nakon provedenog postupka.

Kontakt podaci dimnjačara su: 049/350-061 ili 091/560-9755, Mirko Šivalec.

CIJENIK DIMLJAČARSKIH USLUGA (pdf).