Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Objavljen natječaj za zapošljavanje komunalnog redara

23. studenoga 2020. Natječaji

Obavještavaju se svi zainteresirani kako je Jedinstveni upravni odjel Općine Đurmanec objavio Natječaj za zapošljavanje komunalnog redara na neodređeno vrijeme, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ dana 20. studenoga 2020. godine, a krajnji rok za prijavu je 30. studeni 2020. godine (ako se prijave šalju poštom, obavezno mora biti preporučena pošiljka iz koje je vidljivo da je ista predana na poštu najkasnije s datumom 30. studeni 2020. godine.

Sve detaljnije informacije možete pročitati u objavljenom Natječaju i uputama.

Objavljen natječaj za zapošljavanje komunalnog redara (pdf).