Općina Đurmanec Općina Đurmanec

OBJAVLJEN OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE U PROGRAMU JAVNOG RADA

17. srpnja 2020. Obavijesti

Općina Đurmanec i Hrvatski zavod za zapošljavanje objavili su natječaj za zapošljavanje dvije osobe, na određeno vrijeme od 6 mjeseci, u sklopu Programa javnog rada, pa se pozivaju nezaposlene osobe, koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih i udovoljavaju uvjetima Programa, a imaju želju i potrebu za zaposlenjem da se prijave na natječaj koji je otvoren do 24. srpnja 2020. godine.

U prilogu vijesti objavljujemo tekst oglasa.

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE U PROGRAMU JAVNOG RADA (pdf).