Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Objavljeno javno nadmetanje za izgradnju dječjeg vrtića u Đurmancu

24. srpnja 2019. Elektronički oglasnik

Obavijesti

Dana 19. srpnja 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je nadmetanje pod oznakom: 2019/S 0F2-0029277
za nabavu radova na izgradnji i opremanju dječjeg vrtića u Općini Đurmanec.

Nadmetanje je objavljeno na servisu za praćenje javnih nadmetanja www.javnanadmetanja.com