Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Odluka o poništenju Natječaja za prijam u službu u JUO Općine Đurmanec na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE I DRUŠTVENE POSLOVE, RAZVOJ I PROJEKTE

4. prosinca 2023. Natječaji