Općina Đurmanec Općina Đurmanec

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

5. studenoga 2020. Natječaji

R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:112-01/20-01/0003
URBROJ:2140/02-03-20-2
Đurmanec, 5. studeni 2020.

Na temelju odredaba članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 60. Statuta Općine Đurmanec (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 8/13, 6/14, 7/18 i 5/20), Jedinstveni upravni odjel Općine Đurmanec objavljuje

O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto:
VIŠI STRUČNI REFRENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
u Jedinstveni upravni odjel Općine Đurmanec

Oglas se objavljuje za prijem jednog izvršitelja/ice na radno mjesto – VIŠI STRUČNI REFRENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đurmanec,na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Oglasa na službenim stranicama Zavoda za zapošljavanje, koji je objavio navedeni oglas s danom 5. studeni 2020. godine, dakle zadnji dan za prijavu je 13. studeni 2020. godine.

Detaljnije upute možete pročitati u dokumentu koji se nalazi u privitku ove obavijesti.

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO: VIŠI STRUČNI REFRENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE (pdf).

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO: VIŠI STRUČNI REFRENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE (doc).