Općina Đurmanec Općina Đurmanec

OGLAS za prijam u službu

26. svibnja 2020. Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
UPRAVNI ODJEL

KLASA:112-01/20-01/0002
URBROJ:2140/02-03-20-2
Đurmanec, 26. svibnja 2020.

Na temelju odredaba članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 60. Statuta Općine Đurmanec (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 8/13, 6/14, 7/18 i 5/20), Upravni odjel Općine Đurmanec objavljuje

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto:
ADMINISTRATIVNI REFRENT-TAJNIK
u Upravni odjel Općine Đurmanec

Upravni odjel Općine Đurmanec objavljuje Oglas za prijem jednog izvršitelja/ice na radno mjesto – ADMINISTRATIVNI/A REFRENT/ICA-TAJNIK/CA u Upravnom odjelu Općine Đurmanec, na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, za izvršavanje poslova navedenog radnog mjesta, s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od mjesec dana.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Oglasa na službenim stranicama Zavoda za zapošljavanje, koji je objavio navedeni oglas s danom 26. svibnja 2020. godine, dakle zadnji dan za prijavu je 3. lipnja 2020. godine.

Detaljnije upute možete pročitati u dokumentu koji se nalazi u privitku ove obavijesti.

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO: ADMINISTRATIVNI REFRENT-TAJNIK U UPRAVNI ODJEL OPĆINE ĐURMANEC (pdf).

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO: ADMINISTRATIVNI REFRENT-TAJNIK U UPRAVNI ODJEL OPĆINE ĐURMANEC (doc).