Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Općina Đurmanec objavila dva natječaja za zapošljavanje službenika u JUO i to za radna mjesta VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE I DRUŠTVENE POSLOVE, RAZVOJ I PROJEKTE te REFERENET – KOMUNALNI I POLJOPRIVREDNI REDAR

3. studenoga 2023. Izdvojeno

1. Javni natječaj je objavljen za prijem jednog izvršitelja/ice na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE I DRUŠTVENE POSLOVE, RAZVOJ I PROJEKTE

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đurmanec, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Mjesto rada: područje Općine Đurmanec, Općine Jesenje i Općine Petrovsko (radi se o zajedničkom službeniku koji će obavljati poslove navedenog radnog mjesta za sve tri Općine).

2. Javni natječaj je objavljen za prijem jednog izvršitelja/ice na radno mjesto –  REFERENT – KOMUNALNI I POLJOPRIVREDNI REDAR – u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đurmanec,

na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Mjesto rada: područje Općine Đurmanec, Općine Jesenje i Općine Petrovsko (radi se o zajedničkom službeniku koji će obavljati poslove komunalnog i poljoprivrednog redarstva).

Javni natječaji su objavljeni u Narodnim novinama broj 131 od 3. studenoga 2023. godine, a rok za predaju prijava je 13. studeni 2023. godine.