Općina Đurmanec Općina Đurmanec

OPĆINA ĐURMANEC SUFINANCIRA TROŠKOVE PRIJEVOZA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA

26. rujna 2022. Izdvojeno

Općina Đurmanec će i ove godine sufinancirati 12,5% troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023., čime je učenicima osiguran besplatan prijevoz u potpunosti.

Iako su u odnosu na prošlu školsku godinu cijene karata koje se sufinanciraju uvećane za 20% i ove godine je usuglašen model da Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira 75% cijene karte, a ostalih 25% dijele

u omjeru 50:50 Krapinsko-zagorska županija i JLS (dakle, 12.5% svaki).

             Načelnik Općine Đurmanec Damir Belošević donio je Odluku o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola te su ovih dana potpisani i potrebni ugovori sa prijevoznicima.

Što se tiče prijevoza srednjoškolaca u željezničkom prometu isti je do kraja godine besplatan, tj. financira se iz državnog proračuna.