Općina Đurmanec Općina Đurmanec

OPĆINI DODIJELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA NABAVU KOMPOSTERA

6. listopada 2022. Izdvojeno

Općina Đurmanec prijavila se na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a predmet ovog poziva bio je sufinanciranje nabave komunalne opreme – kompostera i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te provedbu projekata edukacije stanovništva.

Ukupna vrijednost navedenog projekta iznosi 650.000,00 kuna sa PDV-om. Fond je 21. rujna 2022. godine donio Odluku o odabiru korisnika i dodjeli sredstava čime je Općini Đurmanec odobren iznos od 390.000,00 kuna sa PDV-om dok će preostali dio osigurati Općina u općinskom proračunu.

Nakon potpisa Ugovora Općina ima rok od 12 mjeseci za realizaciju navedenog projekta odnosno nabave komunalne opreme – kompostera za 800 domaćinstva na području Općine koji su namijenjeni za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta.

Kompostiranjem se planira smanjiti količina komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta te se time ostvaruje provedba mjera i aktivnosti propisanih Planom gospodarenja otpadom RH.