Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Općinsko vijeće izabralo članove/članice Savjeta mladih Općine Đurmanec

31. prosinca 2021. Izdvojeno

Savjet mladih

Vijesti

Na temelju članka 9. Zakona o savjetima mladih, članka 6. i 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Đurmanec i članka 15. Statuta Općine Đurmanec

Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 4. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2021. godine izvršilo je izbor članova/članica Savjeta mladih Općine Đurmanec i njihovih zamjenika/zamjenica.

Savjet mladih čini 7 članova i 7 zamjenika članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Mandat izabranim članovima/članicama Savjeta mladih traje tri godine računajući od dana konstituiranja Savjeta mladih Općine Đurmanec.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Općinskog vijeća najkasnije u roku od 30 dana od dana izbora članova Savjeta mladih, koji sjednicom predsjedava do izbora predsjednika Savjeta mladih.

 Rješenje o izboru članova Savjeta mladih (pdf)