Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Poziv kandidatima – Javni natječaj za prijam u službu REFERENTA – KOMUNALNI I POLJOPRIVREDNI REDAR – SSS u JUO Općine Đurmanec.

31. svibnja 2024. Natječaji

Poziva na testiranje u sklopu Javnog natječaja za prijam u službu u JUO Općine Đurmanec: