Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Poziv za dostavu ponuda za radove na izgradnji potpornog zida na Mjesnom groblju u Đurmancu

14. studenoga 2023. Postupak jednostavne nabave

Na temelju članka 9. točke 2. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 45/21) i odluke općinskog načelnika od 13. studeni 2023. godine, općinski načelnik i Povjerenstvo Općine Đurmanec za provedbu postupka jednostavne nabave Vas pozivaju da dostavite ponudu za izvršenje radova na izgradnji i uređenju potpornog zida na Mjesnom groblju u Đurmancu. Predmet nabave je izvršenje radova na izgradnji potpornog zida i montaži betonskih kazeta za urne na Mjesnom groblju u Đurmancu, prema troškovniku koji se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Na poveznicama u prilogu možete preuzeti potrebnu dokumentaciju i obrasce.