Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu općinskih priznanja

7. veljače 2023. Izdvojeno

Općina Đurmanec svake godine povodom obilježavanja Dana Općine, Škole i Župe koji se obilježava 23. travnja dodjeljuje općinska priznanja sukladno Odluci Općinskog vijeća

kojom je  propisano koja su to priznanja, uvjeti i način njihove dodjele.

Priznanja Općine Đurmanec su:

                1. Nagrada za životno djelo Općine Đurmanec

                2. Povelja Općine Đurmanec

                3. Plaketa Općine Đurmanec

                4. Zahvalnica Općine Đurmanec

                5. Priznanje počasni građanin Općine Đurmanec

Inicijativu za dodjelu priznanja uz odgovarajuće obrazloženje mogu dati vijećnici Općinskog vijeća, općinski načelnik i njegov zamjenik, ustanove, građani i udruge građana,

političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe s područja općine Đurmanec.

Inicijative za dodjelu priznanja dostavljaju se na razmatranje općinskom Povjerenstvu.

Sukladno naprijed navedenom pozivamo Vas ukoliko imate kakve prijedloge za dodjelu priznanja, da nam iste dostavite najkasnije do 3. ožujka 2023. godine u pismenom obliku koji bi morali sadržavati sljedeće:

– vrstu priznanja za koju se pojedinac ili pravna osoba predlaže, osnovne podatke o istima, kratak osvrt na rad i ostvarene rezultate i kratko obrazloženje razloga predlaganja.

     Prijedloge molimo dostaviti na adresu: OPĆINA ĐURMANEC, Đurmanec 137, Povjerenstvu za dodjelu priznanja ili na mail: opcina@djurmanec.hr