Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u pripremi otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Izvođenje radova na sanaciji 3 nerazvrstane ceste na području Općine Đurmanec

5. siječnja 2023. Elektronički oglasnik

Naručitelj OPĆINA ĐURMANEC je dana 5. siječnja 2023. godine objavio Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)izvođenje radova na sanaciji 3 nerazvrstane ceste na području Općine Đurmanec, odnosno vraćanje u ispravno radno stanje cesta oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine, sukladno troškovniku i tehničkoj specifikaciji..”