Općina Đurmanec Općina Đurmanec

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA ZAŠTITE OD POŽARA 2020.

10. veljače 2020. Savjetovanje s javnošću

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 26. veljače 2020. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana zaštite od požara 2020. g. za koje je savjetovanje u tijeku na elektroničku adresu: opcina.durmanec@kr.t-com.hr , osobno ili poštom na adresu Općina Đurmanec, Upravni odjel, Đurmanec 137, 49225 Đurmanec, u otvorenom roku uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji se nalazi uz ovaj poziv. S poštovanjem,

UPRAVNI ODJEL

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE ĐURMANEC ZA 2020.GODINU(pdf).

 OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU OPĆEG AKATA – GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN – UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE ĐURMANEC ZA 2020. GODINU (pdf).