Općina Đurmanec Općina Đurmanec

SANACIJA KLIZIŠTA NA NERAZVRSTANOJ CESTI PREMA VODOSPREMI ĐURMANEC I U ZASELKU POSILOVIĆI U NASELJU HROMEC

19. lipnja 2023. Izdvojeno

U tijeku su radovi na sanaciji klizišta na nerazvrstanoj cesti prema Vodospremi Đurmanec te u zaselku Posilovići u naselju Hromec.

Vrijednost ugovora za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti prema Vodospremi Đurmanec u naselju Đurmanec iznose 190.207,50 eura sa PDV-om, dok vrijednost ugovora za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti u zaselku Posilovići u naselju Hromec iznose 65.593,75 eura sa PDV-om. Navedeni radovi financiraju se iz Fonda solidarnosti Europske unije.