Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Savjet mladih Općine Đurmanec donio Program rada za 2023. godinu.

6. prosinca 2022. Izdvojeno

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Đurmanec koje je osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine

te sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade.

             Na svojoj 3. sjednici Savjet mladih Općine Đurmanec donio je Program rada za 2023. godinu, a načelnik Općine Damir Belošević upoznao ih je sa prijedlogom Proračuna Općine Đurmanec za 2023. godinu.

U svrhu što kvalitetnijeg obavljanja svojih aktivnosti i postizanju ciljeva koji su određeni Programom rada, Savjet mladih surađivat će sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave, 

udrugama, ostalim savjetima mladih, kao i raznim institucijama koje mogu doprinijeti kvaliteti života, u prvoj mjeri na području Općine, a zatim i šire.