Općina Đurmanec Općina Đurmanec

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O STATUTARNOJ ODLUCI O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE ĐURMANEC

6. veljače 2020. Savjetovanje s javnošću

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama Statuta Općine Đurmanec

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 98/19), koji je na snazi od 1. siječnja 2020. godine, propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Izmjene navedenog Zakona proizašle su iz Zakona o sustavu državne uprave (“Narodne novine”, broj 66/19).

Sukladno zakonskim odredbama poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti izmjena Statuta Općine Đurmanec.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog nacrta općeg akta koji će se uputiti Općinskom vijeću na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: OPĆINA ĐURMANEC, Đurmanec 137, 49 225 ĐURMANEC te na e-mail adresu: miro.pavic@djurmanec.hr zaključno s danom 26. veljače 2020. godine.

UPRAVNI ODJEL

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA STATUTA OPĆINE ĐURMANEC(pdf).

 OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU OPĆEG AKATA – STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE ĐURMANEC (pdf).

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE ĐURMANEC (pdf).