Općina Đurmanec Općina Đurmanec

Udrugama dodijeljene bespovratne potpore za realizaciju projekata i programa u 2022. godini

3. lipnja 2022. Financije

Izdvojeno

Vijesti

Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Đurmanec za 2022. godinu i iskazane potrebe na terenu, temeljem objavljena dva javna natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama (jedan za realizaciju projekata i programa koje se odnose na redovan rad udruga, a drugi za realizaciju kapitalnih ulaganja), nakon provedenog postupka odobrena su sredstva udrugama.

Za redovan rad Udruga, tj, za realizaciju njihovih projekata tijekom 2022. godine 25 udruga je udovoljilo uvjetima natječaja te im je raspodijeljeno ukupno 200.000,00 kuna.
Za kapitalna ulaganja Udruga (izgradnju i uređenje dječjih igrališta i pratećih objekata) 10 udruga je udovoljilo uvjetima natječaja te im je raspodijeljeno ukupno 158.000,00 kuna.

U prostorijama Općine Đurmanec svečano su potpisani ugovori o dodjeli sredstava Udrugama, a načelnik Općine Đurmanec je pritom istaknuo kako je sretan i ponosan što na području.Općine Đurmanec djeluje tako veliki broj udruga, koje djeluju na raznim područjima i svojim radom čuvaju našu tradiciju, kulturu i baštinu te obogaćuju društveni život naših građana, posebno mladih.

Zahvalio je svim predstavnicima udruga na njihovom predanom radu i pozvao ih na daljnju suradnju.